Χρήσιμα τηλέφωνα

 Κατηγορία τηλέφωνο
1 Δ.Π.Θ 25310 39000
2 Αστυνομία 25310 83205
3 Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. 25310 22912
4 Νοσοκομείο 25313 51100
5 Δημαρχείο 25313 52400
6 Πυροσβεστική 25310 22199