Δωρεάν Wi-Fi

Διαθέτουμε δωρεάν wi-fi για το επιβατικό μας κοινό, στα οχήματά μας.