ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ισολογισμός 2016(Acrobat Reader) 2016
Πρόσκληση 2015(Acrobat Reader) 2015
Ισολογισμός 2015(Acrobat Reader) 2015
Πρόσκληση 2014(Acrobat Reader) 2014
Ισολογισμός 2014(Acrobat Reader) 2014
Πρόσκληση 2013(Acrobat Reader) 2013
Ισολογισμός 2013(Acrobat Reader) 2013