Γραμμή 4

Πανεπιστημιούπολη

Χρόνος διαδρομής

40 λεπτά

Μήκος διαδρομής

15 χμλ

Περιγραφή διαδρομής

Παλιά Νομική - Κακουλίδου - Κοσμίου - Παλιά Πρυτανεία - Σοφούλη - Μοσκώβ - Φιλίππου - Εγνατίας - Εμπορτικό Κέντρο Cosmopolis - Δ.Π.Θ.
Εκτύπωση
 
  

Ωρες Δρομολογίων από την Αφετηρία

# Καθημερινές Σάββατο & Κυριακή  
1

8:25

9:00

 
2

8:40

9:30

 
3

8:55

10:00

 
4

9:10

11:30

 
5

9:25

12:30

 
6

9:40

13:30

 
7

9:55

14:30

 
8

10:10

15:30

 
9

10:25

16:30

 
10

10:40

17:30

 
11

10:55

18:30

 
12

11:10

19:30

 
13

11:25

20:30

 
14

11:40

21:30

 
15

11:55

-

 
16

12:10

-

 
17 12:25 -  
18 12:40  
19 12:55  
20 13:10  
21 13:25  
22 13:40  
23 13:55  
24 14:10  
25 14:25    
26 14:40    
27 14:55    
28 15:10    
29 15:25    
30 15:40    
31 15:55    
32 16:10    
33 16:25    
34 16:40    
35 16:55    
36 17:10    
37 17:25    
38 17:40    
39 17:55    
40 18:10    
41 18:25    
42 18:40    
43 18:55    
44 19:10    
45 19:25    
46 19:40    
47 19:55    
48 20:10    
49 20:25    
50 20:40    
51 20:55    
52 21:10    
53 21:25