Ο Στόλος

Ο στόλος μας αποτελείται από 19 οχήματα

  • 11 οχήματα 12 μέτρων
  • 1 όχημα 10 μέτρων
  • 6 οχήματα mini bus
  • 1 αρθρωτό όχημα