Ανακοίνωση θεώρησης δελτίων ΑμΕΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος για την θεώρηση και την έκδοση νέων Δελτίων ΑμΕΑ για το έτος 2017 έχει αρχίσει από στις 26 Οκτωβρίου 2017 Πέμπτη και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2017 Πέμπτη.