Ανακοίνωση για την Μ. Παρασκευή

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Μεγάλη Παρασκευή (14-04-2017) υα εξτελούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

 

ΓΡΑΜΜΗ 1 (ΘΡΥΛΟΡΙΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ Δ.Ε.Η.)

11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 16:00 – 18:00

 

ΓΡΑΜΜΗ 2Α (ΝΕΑ ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗ-ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ)

11:30 – 11:55 – 12:20 – 12:45 – 13:10 – 13:35 – 14:00 – 14:25 – 14:50 – 15:15 – 15:40 – 16:30 – 17:20 – 18:10 – 19:00

 

ΓΡΑΜΜΗ 2Β (ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ-ΝΕΑ ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗ)

11:30 – 11:55 – 12:20 – 12:45 – 13:10 – 13:35 – 14:00 – 14:25 – 14:50 – 15:15 – 16:05 – 16:55 – 17:45 – 18:35

 

ΓΡΑΜΜΗ 3 (ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ – Ο.Σ.Ε.)

6:30 – 7:20 – 8:10 – 9:00 – 9:50 – 10:40 – 11:30 – 12:20 – 13:10 – 14:00 – 14:50 – 17:00 – 19:00 

 

ΓΡΑΜΜΗ 6 (ΠΑΜΦΟΡΟ – ΙΣΑΛΟ – ΘΡΥΛΟΡΙΟ – ΡΟΔΙΤΗ)

6:45 – 11:00 – 12:30 – 13:35 – 14:40 – 17:15 – 20:00

 

ΓΡΑΜΜΗ 7 (ΜΙΣΧΟ–Μ. ΠΙΣΤΟ–ΣΩΣΤΗ) & ΓΡΑΜΜΗ 8 (ΑΣΩΜΑΤΟ-ΣΥΜΒΟΛΑ)

7:10 – 10:30 – 12:30 – 14:40 – 15:30 – 19:00

 

ΓΡΑΜΜΗ 9 (ΚΟΣΜΙΟ – ΔΟΥΚΑΤΑ – ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ)

7:15 – 11:10 – 12:40 – 14:45 – 15:45 – 20:00

 

ΓΡΑΜΜΗ 10 (KAΡΥΔΙΑ – ΠΑΝΔΡΟΣΟ)

10:00 – 14:50

 

ΓΡΑΜΜΗ 11 (ΥΦΑΝΤΑΙ–ΜΕΣΟΧΩΡΙ–ΠΑΓΟΥΡΙΑ–ΑΔΡΙΑΝΗ–ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ)

6:50 – 11:05 – 12:35 – 14:35 – 15:45 – 20:00