Ανακοίνωση για 17 Νοέμβρη 2016

Σας ενημερώνουμε ότι στις 17 Νοεμβρίου 2016 Πέμπτη στην:

ΓΡΑΜΜΗ 4 (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ) θα εκτελούνται τα παρακάτω δρομολόγια αργίας: 7:30-9:15-11:00-13:00-13:30-14:00-15:00- 16:00-17:00-18:00-19:00(2)-20:00-21:30-23:30.

Στην ΓΡΑΜΜΗ 5 (ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ) ΔΕΝ θα εκτελούνται δρομολόγια.